• شهرسازی
   محاسبه ضوابط ساخت و ساز
   مجوز ترهین بانک (استعلام الکترونیکی)
   پیگیری درخواست شهرسازی
   تصدیق گواهی شهرسازی
   اقتصادی و مالی
   مناقصه و مزایده شهرداری
   تمدید و پیگیری مجوز بازارهای سیار
   تامین کنندگان شهرداری
   پروژه های شهرداری (اطلاع رسانی)
  • حمل و نقل و ترافیک
   مسیریابی شهری
   پرداخت الکترونیک عوارض خودرو
   اشیاء گم شده و پیدا شده در اتوبوس
   درخواست من کارت شخصی
   فرهنگی و پژوهش
   ثبت نام خادمین افتخاری حریم رضوی
   آمار روز به روز مشهد (اطلاع رسانی)
   حمایت از پایان نامه دانشجویی
   زیارت مجازی گلزار شهدا (اطلاع رسانی)
  • شهری و فضای سبز
   مجوز نصب پرده های آویز
   درخواست کاشت نهال
   درخواست انتقال و هرس درخت
   مراکز تفریحی و پارک ها (اطلاع رسانی)
   ارتباط مردمی و اداری
   درخواست های مردمی (137)
   مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد (اطلاع رسانی)
   ثبت نام آتش نشان داوطلب
   پیگیری نامه های اداری شهرداری